مشخصات فردی
نام:ايساتيس تك
ایمیل:
درباره من:جديدتري اخبار تكنولوژي و فناوري هاي روز دنيا